วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน)

ลองพระยาสุเรนทร์

ประกาศรับสมัคร จิตอาสา

ชาย-หญิง เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
หน้าที่
– ทำความสะอาด อาคารสถานที่ เสนาสนะ ลานโบสถ์ วิหาร ลานวัด เขตพุทธาวาส เขตอาคารบำเพ็ญกุศล (ยกเว้นเขตสังฆาวาส)

เป็นการรักษาสมบัติของชาติและศาสนา

สนใจติดต่อ โทร 087-9144360