ภวายภัตตาหารเพล

ขอเชิญร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
สวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเทศนา
เจริญจิตภาวนา และภวายภัตตาหารเพล
ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ และแรม 14 หรือ 15 ค่ำ เวลา 9.00-12.00 น.
ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-441-7966

แผนที่การเดินทางไปพุทธมณฑล สาย 4

Comments

comments