ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทอดผ้าป่าสามัคคี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

ณ อุโบสถวัดพุทธบูชา แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๐.๓๐ น.

 

ร่วมใส่บาตร รับพร ต้อนรับปีใหม่

๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๒๐ น. ณ ลานหลวงปู่มั่น