วันสำคัญของพระพุทธศาสนา นั้น มีด้วยกันดังนี้

  • วันมาฆบูชา

  • วันวิสาขบูชา

  • วันอาสาฬหบูชา

  • วันพระ

  • วันเข้าพรรษา

  • วันออกพรรษา

Comments

comments