หมวดหมู่: กาญจนบุรี

ภาคตะวันตก

วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่ตั้ง : ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ก่อนเข้าตัวเมือ. . .