หมวดหมู่: ประจวบคีรัขันธ์

จังหวัดประจวบคีรัขันธ์

วัดดอนยาง บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งวัดดอนยาง เลขที่ หมู่ 6 ตำบลธ. . .

“ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในชุมชนตำบลอ่างทอง และสำนักปฏิบัติธรรม” วัดอ่างทอง Wa. . .

· พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9 · วัดทางสาย เขาธงชัย บางสะพ. . .