หมวดหมู่: เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

วัดเก่าแก่ประจำชุมชนบ้านน้อย วัดท้ายตลาด Wat Tai Talat เขาย้อย เพชรบุรี เรียนรู้ศิลปะวัฒนธ. . .

“ถึงที่วังตั้งประทับรับเสด็จ มาทรงเบ็ดปลากระโห้ไม่สังหาร ให้ปล่อยไปในทะเลเอาเพดาน แต. . .

วัดศรีษะคาม Wat Sisa Kham ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี ที่ตั้งวัดศรีษะคาม เลขที่ 2/. . .