หมวดหมู่: กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร Wat Trai Mitr Wittayaram Worawihan ไหว้พระกราบขอพรหลวงพ่อทองคำ T. . .

พุทธสยาม (วัดสีกัน) วัดสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดสีกันถ.สรงประภา. . .

วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) Wat Welu Wanaram ดอนเมือง . . .

วัดดอนเมือง พระอารามหลวง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดดอนเมืองเลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนสรงปร. . .

· วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโชคดี  เที่ยวชมตลาดน้ำวัดจำปา  ณ วัดจำปา W. . .

· วัดโกมุทพุทธรังสี Wat Komut Phuttha Rangsi ทวีวัฒนา กรุงเทพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพ. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruett. . .

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้า. . .

วัดที่ก่อตั้งโดยพระโอรสในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ( หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ) ที่ตั้งวัดพ. . .

วัดทุ่งครุ Wat Thung Khru วัดของชาวชุมชนซอยประชาอุทิศ 48 และใกล้เคียง แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งค. . .

  วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ. . .

“สักการะหลวงพ่อใหญ่สมปรารถนา พระประธานในอุโบสถ  และพระพุทธโสธรจำลอง รอยพระพุทธบาทจำล. . .

สักการะหลวงพ่อทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) องค์ใหญ่ เที่ยวชมตลาดน้ำบึงพระยา หรือ ตลาดน้ำวัดพระยา. . .

วัดธาตุทอง Wat That Thong พระอารามหลวง เอกมัย กรุงเทพ ที่ตั้งวัด เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แ. . .

ที่ตั้งวัดวัดไตรรัตนาราม 3/1 ซอยรามอินทรา 8 (ซอยวัดไตรรัตนาราม) หมู่ 2 คลองสามวา ตำบลอนุสา. . .