หมวดหมู่: วัดร้าง

วัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา

กราบไหว้ขอโชคลาภขอพรจากหลวงพ่อใหญ่ ณ วิหารหลวงพ่อใหญ่ วัดร้างแห่งหนึ่งในบางกอก วัดพิกุลใน สถานีรถไฟบางบำหรุ ที่ตั้งวิหารหลวงพ่อใหญ่ เลขที่ 3 ซอยสิรินธอ่านต่อ

วัดพระธาตุแสงจันทร์ Wat Phra Than San Juan วัดร้าง แหล่งมรดก ศิลปะวัฒธรรม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ที่ตั้งวัดพระธาตุแสงจันทร์ (วัดร้าง) อ่านต่อ

วัดสีกาสมุด Wat Sika Samud วัดร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลทางโบราณคดีวัดสีกาสมุด ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ด้านทิศตะวันออก วัดหันหน้าไปทางทิศตะอ่านต่อ

วัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง) Wat Pa Lelai เกาะเกร็ด นนทบุรี ที่ตั้งวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง) เลขที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประวัติวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าอ่านต่อ