หมวดหมู่: วัดร้าง

วัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา

วัดมะขาม Wat MaKham ที่ตั้งวัดมะขาม เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ซอยวัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประวัติวัดมะขาม วัดมะขาม ตั้งอยู่อ่านต่อ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ Wat Phrasri Rattana Mahathat ลพบุรี เที่ยวชมโบราณสถาน ไหว้พระ เดินชมเรื่องราวจากอดีตที่เหลือไว้ในปัจจุบัน ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนมหาอ่านต่อ

วัดบันไดหิน Wat Bandaihin ลพบุรี ชมศาสนสถาน สมัยพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ที่ตั้งวัดบันไดหิน เลขที่ 12 ซอยราชดำเนิน 1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรีอ่านต่อ

วัดไชยวัฒนาราม Wat Chai Watthanaram แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน  ที่ตั้งวัดไชยวัฒนารามหรือวัดชัยวัฒนาราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรอ่านต่อ

กราบไหว้ขอโชคลาภขอพรจากหลวงพ่อใหญ่ ณ วิหารหลวงพ่อใหญ่ วัดร้างแห่งหนึ่งในบางกอก วัดพิกุลใน สถานีรถไฟบางบำหรุ ที่ตั้งวิหารหลวงพ่อใหญ่ เลขที่ 3 ซอยสิรินธอ่านต่อ

วัดพระธาตุแสงจันทร์ Wat Phra Than San Juan วัดร้าง แหล่งมรดก ศิลปะวัฒธรรม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ที่ตั้งวัดพระธาตุแสงจันทร์ (วัดร้าง) อ่านต่อ

วัดสีกาสมุด Wat Sika Samud วัดร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลทางโบราณคดีวัดสีกาสมุด ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ด้านทิศตะวันออก วัดหันหน้าไปทางทิศตะอ่านต่อ

วัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง) Wat Pa Lelai เกาะเกร็ด นนทบุรี ที่ตั้งวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าง) เลขที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประวัติวัดป่าเลไลยก์ (วัดร้าอ่านต่อ