วัดช้าง (วัดช้างให้) ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Wat Chang (Wat Chang Hai), Ban It Subdistrict, Mueang Ang Thong District, Ang Thong.

“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา สักการะเจดีย์บรรจุอัฐิพระราชมนู ทหารเอกคู่ใจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์”

ที่ตั้งวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง เลขที่ 55 หมู่ 5 บ้านน้ำผึ้ง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประวัติวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง วัดช้าง หรือวัดช้างให้ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมสถานที่ตั้งวัดนี้มีฝูงช้างป่าอาศัยพักและลงเล่นน้ำ สมัยสุโขทัย พระฝ่ายอรัญวาสี มาแวะพักผ่อนประจำ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักถวายพระ ช้างจึงให้ที่หลีกไป จึงเรียกวัดนี้ว่าวัดช้างให้ สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1845 ต่อมาสมัยอยุธยา พ.ศ. 2128 มีการรบที่ทุ่งบางแก้ว พระราชมนู แม่กองระวังหน้า ได้ใช้วัดช้างให้เป็นที่ตั้งทัพ 10,000 นาย ส่งกองทหารออกลาดตระเวนดูกองกำลังของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ แม่ทัพหน้าพม่า การรบครั้งนี้ เป็นการรบแบบกองโจรครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรกองทัพไทยได้รับชัยชนะ ทรงโปรดให้ นำพระราชทรัพย์มีทองคำเป็นต้นมาปฏิสังขรณ์วัด พระราชมนู (เพชร ) ให้พ่อครูดาบพลอย ใช้เรือกระแชงไปขนทองคำและพัสดุที่จำเป็น จากกรุงศรีอยุธยา มีช่างสิบหมู่มาช่วยบูรณะอุโบสถ ต่อมาหลังเปลี่ยนแผ่นดิน พระราชมนูได้ลาออกจากสมุหกลาโหม บวชอยู่ที่วัดช้างให้นี้ ได้สร้างวิหารถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนสิ้นอายุขัย ศิษย์และชาวบ้านจึงสร้างเจดีย์ บรรจุอัฐิรูปทรงกลม(ระฆังคว่ำ) สมัยอยุธยาตอนปลาย พระสงฆ์ 3 พ่อลูกทรงฌานอภิญญาปกครองวัดสืบมา(หลวงปู่รอด,หลวงพ่อพ่วง,หลวงพ่อเพ็ง) และว่างเว้นพระสงฆ์ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีพระพ่วง พระเปรื่อง และว่างเว้นพระสงฆ์อีก พ.ศ. 2472 นายแรม นางใย ขำพักตร์ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ในช่วงนี้ที่วัด มีช้างตาบอดอาศัยอยู่ และพื้นบ้านนี้เป็นสถานที่เจ้าหน้าที่กรมช้าง นำช้างกลับมาเลี้ยงที่บ้านเกิดและที่วัด ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดช้าง” จนถึงปัจจุบันนี้ วัดช้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2403ได้หนังสือรับรองสภาพวัดใหม่ ที่ อท 0030/03 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทองแห่งที่ 2

เจ้าอาวาสวัดช้าง (ช้างให้) ปัจจุบัน พ.ศ. 2543 พระครูสุวัฒน์วรกิจ(สุพจน์ สุวจฺจโน ,ช่วงฉ่ำ)

ปัจจุบัน วัดช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ พบ เจดีย์บรรจุอัฐิ “พระราชมนู” เจ้าพระยามหาเสนาบดี พระราชมนู (หลวงพ่อเพชร) บรรจุอัฐิพระราชมนูทหารเอกคู่ใจสมเด็จพระนเรศวร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของพระราชมนูอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมาก ซึ่งทางวัดทำได้แต่เพียงดูแลรักษาไม่ให้ทรุดโทรมไปมากกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้น


ภาพบรรยากาศวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง


#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล #ทัวร์วัดไทย #วัดช้าง(วัดช้างให้) #วัดช้างอ่างทอง #เจดีย์พระราชมนูทหารเอกคู่ใจสมเด็จพระนเรศวร

การเดินทางไปวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง

Comments

comments