“วัดโล่ห์สุทธาวาส เป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในตัวเมือง อ่างทอง มีอายุการสร้างกว่าร้อยปี และมีประวัติที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระอริยสงฆ์แห่งยุครัตนโกสินทร์ สักการะพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระอุโบสถชั้นบนประดิษฐานพระพุทธอนันตชินเป็นพระประธาน”

ที่อยู่ วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 เบอร์ติดต่อ 035 611 778

เว็บไซต์: http://www.watlo.net/ Facebook: https://th-th.facebook.com/watlhosutthawas/

ลักษณะเด่น ภายในอุโบสถชั้นล่าง ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินลอดพระอุโบสถสวรรค์ที่มีความงดงามเพื่อเป็นสิริมงคล และยังสามารถสักการะพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระอุโบสถชั้นบนประดิษฐานพระพุทธอนันตชินเป็นพระประธาน และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธประวัติ บริเวณในพื้นที่วัดยังจัดเป็นส่วนพิเศษให้ชาวจังหวัดอ่างทองและผู้มีความเลื่อมใสศรัทธากราบนมัสการรูปหล่อของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จับยามสามตา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะการทำนายทายทักเสี่ยงเซียมซี พุทธศาสนิกชนนิยมกราบไหว้แล้วนำน้ำพระพุทธมนต์กลับไปบูชา บริเวณเดียวกันยังจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ และมีพุทธไสยาสน์อายุกว่า 150 ปี ให้กราบไหว้บูชา ประวัติ วัดโล่ห์สุทธาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดยายโล่ห์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2427 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระครูวิบูลวิหารกิจ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดไพฑูรย์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆ กับชุมชนและพัฒนาบุคคลควบคู่กัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่ทางวัดได้ดำเนินการ จนประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษาและหน่วยราชการต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ปีละกว่าร้อยทุน, การปฏิบัติธรรมกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี, โครงการตู้ยาชุมชน บริการยาสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง, โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต บริจาคหีบศพ และรับส่งผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปยังวัดที่จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ, โครงการสงเคราะห์ศพไร้ญาติ หรือที่ญาติไม่สามารถจัดงานได้


© ภาพโดย : Apinya Boontoe


Comments

comments