วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
Wat Khun Inthapramun, Inthapramun Subdistrict, Pho Thong District, Ang Thong Province

“วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย  สักการะบูชา “พระศรีเมืองทอง” พระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอ่างทอง ชมพระอุโบสถไฮเทค”


พระประธานในพระอุโบสถ

ที่ตั้งวัดขุนอินทประมูล
วัดขุนอินทประมูล ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-โพธิ์ทอง ประมาณ 7 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปประมาณ 2 กิโลเมตรกว่าอยู่ทางขวามือ

พระอุโบสถหลังใหม่ มีบันใดเลื่อน ลิฟท์ สำหรับผู้สูงอายุ ภาพวาดฝาผนังเสมือนจริง
ภาพวาดฝาผนังเสมือนจริง

“พระศรีเมืองทอง”

ประวัติวัด สร้างในสมัยสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากวัดบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาว 50 เมตร มีชื่อว่า “พระศรีเมืองทอง” องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกัน เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาหักพังหมดเหลือแต่เสาจึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกดิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า โคกพระนอน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 1 วัดนี้ถูกไฟเผาและกลายเป็นวัดร้างกว่า 100 ปี ต่อมาสมัยพระเจ้าบรมโกศได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์และมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยราชการที่ 5

ปัจจุบันองค์พระพุทธไสยาสน์อยู่กลางแจ้ง อาคารพังหมดแล้วเหลือแต่เสาด้านหน้าพระประธานเป็นลานกว้าง ด้านปลายพระบาทเป็นกลุ่มกุฏิสร้างขึ้นใหม่ ทางลานด้านตะวันตกถัดจากถนนเป็นอาคารโบราณตั้งอยู่บนเนินสูง บนเนินมีซากวิหารที่เหลือแต่ผนังก่ออิฐและเจดีย์เล็ก ๆ 2 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ตรงหน้าพระนอนมีรูปปั้นของชายคนหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นรูปปั้นของขุนอินทประมูล นายอากรที่ยักยอกเงินหลวงนำไปสร้างวัด ครั้นพอทราบถึงพระมหากษัตริย์ทรงสอบสวน ขุนอินทประมูลไม่ยอมพูดอะไร จึงถูกลงโทษโดนเฆี่ยนจนตาย วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดขุนอินทประมูล”

สมเด็จพระพุฒาจารย์( โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ

แผนที่การเดินทางไปวัดขุนอืนทประมูล

Comments

comments