พระพุทธรูปปางปรินิพพาน Buddha statue ณ วิหารถ้ำวัดมเหยงคณ์

#ทัวร์วัดไทย พาไปกราบสักการะบูชา พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ภายในวิหารถ้ำพระปรินิพพาน ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา บางก็เรียกว่า อาคารพระนอน หรือถ้ำพระนอน ซึ่งเป็นส่วนของวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในประดิษฐาน ‘พระบรมศาสดามหาปรินิพพาน’ เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน Buddha statue พุทธลักษณะอยู่ในอากัปกิริยาสีหไสยาสน์ (ตะแตงขวา) พระพาหาขวาทอดไปกับกระเขนย แสดงพุทธประวัติช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธรูปดังกล่าวทำจากหินสีขาว โดยใช้เทคนิคการแกะสลักหินก้อนเดียวเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยไม่มีการต่อหินก้อนอื่นๆ แต่ประการใด ส่งผลให้พระบรมศาสดามหาปรินิพพานเป็นพระนอนหินขาวองค์เดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีความงดงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง

#เที่ยววัด #ไหว้พระ #ทำบุญ

ทัวร์วัดไทย

การเดินทางไปวัดมเหยงคณ์

Comments

comments