วัดไชยวัฒนาราม Wat Chai Watthanaram

แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 

ที่ตั้งวัดไชยวัฒนารามหรือวัดชัยวัฒนาราม

ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองโบราณสถาน

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. มีตั๋วค่าเข้าชม และเปิดไฟส่องให้ชมประมาณ 19.30 – 21.00 น.

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม
เดิมวัดไชยวัฒนาราม มีชื่อว่า “วัดชัยวัฒนาราม” ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวก (พนมเปญ) จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไชยวัฒนาราม เพราะ “ไชย” มาจากคำว่า “ไชยโย” เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปราสาททอง และชัยชนะทั้งหมดที่ได้มา

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระราชมารดาของพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ไป พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขั้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นๆ ในอยุธยา สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวก โดยจำลองรูปแบบทางศิลปะมาจากปราสาทนครวัดของเขมร เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย ก่อนกรุงแตก พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึก และเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนารามจึงได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง แต่ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535

สถาปัตยกรรมหลักของวัดไชยวัฒนาราม


พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ มีพระปรางค์ประธานทรงจตุรมุขและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน ยอดองค์พระปรางค์ใหญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็ก สื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสะเมรุ

ระเบียงคต คือส่วนที่เชื่อมเมรุทั้ง 4 ทิศเข้าด้วยกัน ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน 120 องค์ เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ รอบ ๆ พระปรางค์ใหญ่

พระอุโบสถ สร้างอยู่ด้านหน้ากำแพงเมรุ นอกระเบียงคต ปัจจุบันเหลือแค่ฐาน มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญนี้ 3 ชั้น
เมรุทิศเมรุราย ตั้งล้อมรอบพระปรางค์อยู่ทั้งสิ้น 8 องค์ โดยผนังภายในเมรุเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังรูปต่าง ๆ ผนังด้านนอกของเมรุมีภาพปูนปั้นพุทธประวัติจำนวน 12 ภาพ ปัจจุบันเลือนไปแล้ว


ภาพบรรยากาศวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
[smartslider3 slider=132]


การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพใช้ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด (อุดรรัถยา) มุ่งหน้าอยู่จังหวัดอยุธยา จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกวรเชษฐ์ วิ่งทางตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เตรียมชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพาน (มีป้ายบอกทางชัดเจน) เมื่อกลับรถแล้ววิ่งต่อไปอีกราว 300 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางเข้าวัด ขับต่อไปอีก 700 เมตร วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

Comments

comments