วัดปทุมวัน (วัดญี่ปุ่น) ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wat Pathum Wan (Japanese Temple), Lak Chai Subdistrict, Lat Bua Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya

“ซุ้มประตูไม้ทางเข้าวัดสวยเด่นสง่า และอาคารศาลาสร้างด้วยไม้ สักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์”

ที่ตั้งวัดปทุมวัน ลาดบัวหลวง

เลขที่ 29 หมู่ 5 ถนน อบจ. ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

สมเด็จพระเกศแก้วจุฬามณีศรีเตาะเจริญสุข

ประวัติวัดปทุมวัน

วัดปทุมวัน เดิมมีชื่อว่า “วัดคลองญี่ปุ่น” บางคนเขียนเป็นวัดญี่ปุ่น สาเหตุที่เรียกว่าวัดญี่ปุ่น เพราะว่าครั้งหนึ่งได้มีพวกทหารญี่ปุ่นมาตั้งค่ายพักค้างแรมและทำการขุดคลองนี้ขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี จึงเรียกว่า วัดญี่ปุ่น และคลองที่ขุดเรียกว่า คลองญี่ปุ่น


วัดปทุมวัน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 โดยมีกำนันหนู นางทับทิม พูลชะโก และนายย้อย นางลำจวน ล่วงลือ เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด

พระเจ้า 5 พระองค์และพระสามสมัย
หลวงพ่อประทานพร
พระหยกเขียว “หลวงพ่อมุณีรัตนมงคล”

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดปทุมวัน

หลวงพ่อพระพุทธปฐมธัมจักร หลวงพ่อรวย หลวงพ่อประทานพร หลวงพ่อนวม พระเจ้า 5 พระองค์และพระสามสมัย พระหยกเขียว “หลวงพ่อมุณีรัตนมงคล” หลวงพ่อประทานพร สมเด็จพระเกศแก้วจุฬามณีศรีเตาะเจริญสุข

ศาลปู่แก่น ศาลปู่หนู


ดาวน์โหลดเอกสารประวัติวัดปทุมวันได้ค่ะ Wat Pathumwan history


ภาพบรรยากาศวัดปทุมวัน (วัดญี่ปุ่น) ลาดบัวหลวง
[smartslider3 slider=134]


การเดินทางไปวัดปทุมวัน

©เครดิตภาพ โดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments