วัดศาลาปูน วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Wat Sala Poon Worawihan, Tha Wasukri Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

“ชมพระอุโบสถโบราณสมัยก่อนอยุธยา สักการะพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์  (หลวงพ่อแขนลาย)”

ที่ตั้งวัดศาลาปูน วรวิหาร อยุธยา
เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติวัดศาลาปูน วรวิหาร อยุธยา
วัดศาลาปูน วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองแม่น้ำลพบุรีเดิม ตั้งวัดเมื่อใด ใครเป็นผู้สร้าง ไม่ปรากฏหลักฐาน วัดศาลาปูนเป็นวัดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากวัดหนึ่งเนื่องจากติดคลองมหานาค ซึ่งเป็นคลองยุทธศาสตร์ที่ขุดมาจากบริเวณภูเขาทองจรดแม่น้ำลพบุรี

“ในพงศาวดารกล่าวไว้ว่า ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าหงสาวดี ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระมหานาค วัดภูเขาทองสึกมารับอาสาตั้งค่ายกันข้าศึกตั้งแต่วัดภูเขาทองลงมาจรดวัดป่าพลู มาทางใต้ถึงวัดศาสลาปูน …”

ศิลปกรรมและโบราณวัดถุที่สำคัญ พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อแขนลาย” เป็นศิลปสมัยก่อนอยุธยา เป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ 29 นิ้ว ลักษณะคล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลา พระสารีบุตรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลโชคลาภความสำเร็จปัดเป่าให้หายจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ


ภาพบรรยากาศวัดศาลาปูน วรวิหาร อยุธยา


การเดินทางไปวัดศาลาปูน วรวิหาร อยุธยา

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments