วัดวรเชษฐ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Wat Worachet, Ban Pom Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
“โบราณสถาน ที่จัดถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์”


ที่ตั้งวัดวรเชษฐ์ (นอกเมือง)
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3263 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 16.30 น.

ประวัติวัดวรเชษฐ์ หรือวัดวรเชษฐาราม อยุธยา
วัดวรเชษฐ์ หรือวัดวรเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงเก่าอายุกว่า 400 ปี ในสมัยโบราณถูกเรียกว่า “วัดเจ้าเชษฐ์” ถือเป็นวัดประจำพระองค์พระนเรศวร (พระองค์ดำ) แต่ที่มาเพี้ยนเป็น “วัดวรเชษฐ์” นั้นอนุมานได้ว่า เป็นเพราะภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว สมเด็จพระเอกาทศรถได้พระราชทานชื่อใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบรมเชษฐาธิราช จึงให้เรียกขานวัดนี้ว่า “วัดวรเชษฐ์” อันแปลว่า “วัดพี่ชายผู้ประเสริฐ

ในคำให้การของชาวกรุงเก่าระบุว่า วัดวรเชษฐ์ฯ นี้ เคยเป็นที่ตั้งค่ายรอบกรุงค่ายหนึ่งของพม่าทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง เรียกว่า “ค่ายวัดวรเชษฐ์ ค่ายบ้านป้อม”ซึ่งสอดคล้องกับร่องรอยของป้อมริมกำแพงวัด แสดงให้เห็นว่าวัดวรเชษฐ์ฯ มีการสร้างมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยา


สิ่งที่น่าสนใจในวัดวรเชษฐาราม ได้แก่ พระวิหารก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐาน แต่ยังพอมองเห็นรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นมุขเด็จบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง ฐานเจดีย์ราย และพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์ประธานของวิหารแห่งนี้ ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งยังคงรายละเอียดสำคัญไว้ค่อนข้างสมบูรณ์

งานพิธีบวรสรวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันครบรอบสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2418

พระอุโบสถกลางน้ำ
พระประธานในพระอุโบสถ
พลับพลาสมเด็จพระนเรศวร
หอระฆัง ศาลาการเปรียญ

ภาพบรรยากาศวัดวรเชษฐ์ 
[smartslider3 slider=133]


การเดินทางไปวัดวรเชษฐ์ อยุธยา

เครดิตภาพโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments