วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maheong Temple, Hantra Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

” ร่มรื่น ชื่นใจ แมกไม้ธรรมชาติ สงบ สะดวก สะอาด ประกาศสัจธรรม “
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี เจ้าอาวาสและพระอาจารย์ผู้สอนการปฏิบัติธรรม

ที่ตั้งวัดมเหยงคณ์

  • หมู่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • เบอร์โทรติดต่อ 035-881601-2, 082-233-3848
  • Email: watmahaeyong@gmail.com
  • facebook.com/PageWatMaheyong
  • พระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ (อัพเดตปี 2562)
  • วัดราษฏร์ : สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ประวัติวัดมเหยงคณ์

วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่เคยสำคัญยิ่งมาในอดีตสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (เจ้าสามพระยา) ทรงสร้างขึ้น และได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในหลายสมัย แต่ได้กลายเป็นวัดร้าง เข้าใจว่านับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 รวมเวลาร่วงเลยมา 200 กว่าปี

ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่สภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่ได้ปรักหักพังไปมาก แต่ก็พอมีเค้าเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงศิลปะการก่อสร้างอันประณีตงดงามมโหฬารและระดับความสำคัญของพระอารามแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

แนวคิดทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับการสร้างวัดมเหยงคณ์ ได้แตกออกเป็น 2 แนวทางคือ

ตามพงศาวดารเหนือได้บันทึกไว้ว่า พระนางกัลยาณี มเหสีของพระเจ้าธรรมราชา (พ.ศ. 1844-1853) กษัตริย์องค์ที่ 8 ของอโยธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ ซึ่งแสดงว่าวัดมเหยงคณ์สร้างในสมัยอโยธยาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อย 40 ปี

ส่วนพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่าศักราช 783 มะโรงศก (พ.ศ.๑๙๖๗) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า(เจ้าสามพระยา)กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ขณะที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติกล่าวว่าศักราช 800 มะเมียศก (พ.ศ.1981) สมเด็จบรมราชาธิราชเจ้า (เจ้าสามพระยา) เป็นผู้สร้างวัดมเหยงคณ์

มีการวิเคราะห์กันว่าวัดมเหยงคณ์นั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งอโยธยา แต่ชำรุดทรุดโทรมเมื่อเวลาผ่านไปกว่า 100 ปี ถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงเห็นว่าเป็นวัดเก่าแก่ จึงบูรณะและสร้างเพิ่มเติมให้ใหญ่โตจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว

วัดมเหยงคณ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยกษัตริย์พระนามว่า พระภูมิมหาราช (พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ในปีฉลูเอกศก (สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2252) วัดมเหยงคณ์ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา และคงรุ่งเรืองตลอดมาจนถึง สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310

ปัจจุบัน วัดมเหยงคณ์ มีการก่อสร้างอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อกิจทางการเผยแพร่ธรรมะ ตลอดจนจัดให้มีการปฏิบัติภาวนาปฏิบัตธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบวชเนกขัมมะหรือบวชชีพราหมณ์ โดยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์และพระอาจารย์ผู้สอนการปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปติดต่อสมัครบวชได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด


การเดินทางไปวัดมเหยงคณ์
โดยรถตู้ นั่งรถตู้อยุธยา ไปลงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม แล้วต่อวินมอเตอร์ไซด์
โดยรถยนต์ ตามแผนที่ google map เลยค่ะ

ชมภาพบรรยากาศของวัดมเหยงคณ์ ในพื้นที่ส่วนปัจจุบันที่มีการใช้งานจริง

[smartslider3 slider=25]

Comments

comments