ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์@วัดลาดปลาเค้า Wat Lat Pla Khao

วิธีบูชา “ไอ้ไข่” เด็กวัดเจดีย์
1. กราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมานิ (กราบ)

2. นมัสการพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

3. อธิษฐาน เรียกชื่อ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” และว่าคาถาดังนี้
“อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุ เม”
แล้วอธิษฐานขอพรให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

ของที่ไอ้ไข่ชอบ
น้ำแดง ชุดทหาร ตำรวจ ขนมเปี๊ยะ ประทัด ไก่ปูนปั้น หนังสะติ๊ก

การเดินทางมาไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดเด็กวัดเจดีย์ที่วัดลาดปลาเค้า

#ทัวร์วัดไทย
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด
#ไอ้ไข่วัดเจดีย์
#ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
#ไอ้ไข่วัดเจดีย์มาวัดลาดปลาเค้า

เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments