วัดบางบัว แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
Wat Bang Bua, Anusawari Subdistrict, Bang Khen, Bangkok

“วัดของชุมชนบางบัว, ไหว้พระประธานสมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปปางต่างๆ, บูชาพระพิฆเณศ, รับฌาปณกิจสัตว์เลี้ยง “


วัดบางบัว บางเขน15

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน 46 แขวงอนุสาวรีย์.
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
E-Mail : bangbua_temple@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ 02-940-1287, 06-3528-9262.
โทรสาร 02-940-1140
วันเวลาเปิดทำการ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
facebook.com/watbangbua/

ป้ายวัดบางบัว

ประวัติวัด
วัดบางบัว
สร้างประมาณ พ.ศ.2380 โดยมีสี่พระยาเป็นผู้สร้างคือ พระยาศรี พระยาเพ็ชรปราณี  พระยาพุคภักดี และพระยาราชหลักเมือง แรก ๆ ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดลาดน้ำเค็ม” ต่อมาจึงเปลี่ยนนามเป็น “วัดบางบัว” หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะพัฒนาวัดอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดมาทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น วัดบางบัวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2519

วัดบางบัว บางเขน16 วัดบางบัว บางเขน12 วัดบางบัว บางเขน9
สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญมี พระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สมัยสุโขทัยนอกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง 53 นิ้ว พระพุทธชินราชจำลองหน้าตักกว้าง 45 นิ้ว พระปางห้ามญาติ ปางนาคปรก สมัยสุโขทัย รวม 7 องค์

วัดบางบัว บางเขน5

วัดบางบัว บางเขน14

วัดบางบัวทอง ยังมี องค์พระพิฆเณศ วัดบางบัว เป็นที่สักการะของชาวชุมชน

วัดบางบัว พระพิฆเนศ

บริการรับฌาปณกิจสัตว์เลี้ยง

วัดบางบัว บางเขน1

ภาพบรรยากาศวัดบางบัว บางเขน กรุงเทพ

วัดบางบัว บางเขน3 ชุมชนวัดบางบัว

การเดินทาง (แผนที่วัดบางบัว)

Comments

comments