วัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Wat Mai Yai Nui, Talat Phlu Subdistrict, Thon Buri District, Bangkok

“วัดสมัยรัชกาลที่ ๕ สักการะหลวงพ่อพระพุทธโสภณ, โรงเรียนปริยัติธรรม, ริมคลองบางขุนเทียน”


ที่ตั้งวัดใหม่ยายนุ้ย
เลขที่ 24 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพ 10600
จากสะพานวุฒากาศ1 (ซอยวุฒากาศ24)

มุมมองจากสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ

ประวัติวัดใหม่ยายนุ้ย
วัดใหม่ยายนุ้ย เป็นวัดราษฏร์ มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 ได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2445

พระอุโบสถ ศิลปกรรมร่วมสมัย

วัดยายนุ้ยแต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดใหม่ยายนุ้ย” สร้างราว พ.ศ.2434 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมียายนุ้ยและแม่ชีจันทร์ ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด จึงได้ขนานนามว่า “วัดยายนุ้ย” ต่อมานายนาค นายจำปา และราษฎรได้ร่วมกันขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในนามของวัดว่า “วัดใหม่บางนางนอง” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2445 ต่อมาก็ยังคงใช้นามว่า “วัดยายนุ้ย” ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


หลวงพ่อพระพุทธโสภณ

ภาพบรรยากาศวัดใหม่ยายนุ้ย

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

หอระฆัง

โรงเรียนปริยัติธรรมไทยเจริญ
คลองบางขุนเทียน

การเดินทางมาวัดใหม่ยายนุ้ย วุฒากาศ

Comments

comments