วัดเพลง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Wat Phleng, Bang Phlat Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok

“สักการะพระพุทธวิเศษมงคล (หลวงพ่อเพชร) พระประธานในอุโบสถ”

ที่ตั้งวัดเพลง
เลขที่ 1975 (1836/ข) ซอยภานุรังษี ถนนจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 31
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประวัติวัดเพลง บางพลัด
วัดเพลง สังกัดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2460 ไม่ปรากฏนามผู้สร้างหรือสถาปนา

เสนาสนะวัตถุ
มีกุฏิสงฆ์ หอฉัน อุโบสถ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล เมรุปลอดมลพิษ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม

ปูชนียวัตถุ
มีพระพุทธวิเศษมงคล (หลวงพ่อเพชร) องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
พระพุทธนิรมิตมงคล (หลวงพ่อนาคปรกศิลาแลง) เป็นพระสมัยลพบุรี พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ


ภาพบรรยากาศวัดเพลง บางพลัด


การเดินทางไปวัดเพลง บางพลัด

Comments

comments