วัดแสนสุข แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
Wat Saensuk, Minburi Subdistrict, Min Buri District, Bangkok
“สักการะบูชาหลวงพ่อแสนสุข ไหว้พระประธานในพระอุโบสถ สำนักเรียนบาลี ทำบุญให้ทานอหารปลาริมคลองแสนแสบ”

ที่ตั้งวัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 214 หมู่ / ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

  • สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
  • พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน พระครูโกศลวิมลกิจ เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสุข
  • เบอร์โทรศัพท์ 089-021-7366
หลวงพ่อแสนสุข

ประวัติวัดแสนสุข
วัดแสนสุข เดิมเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณพุทธศักราช 2315 ไม่ทราบนามเดิมและประวัติผู้สร้างแต่อย่างใด เข้าใจว่าชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำทุ่งแสนแสบ แล้วขนานนามว่า “วัดแสนแสบ” ตามท้องที่ที่ตั้งของวัด

เมื่อปีพุทธศักราช 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่ อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ และอำเภอหนองจอก รวม 4 อำเภอ ตั้งเป็นเมืองขนานนามว่า “เมืองมีนบุรี” ซึ่งหมายถึงเมืองปลา เพื่อคู่กับ “เมืองธัญญบุรี” แปลว่าเมืองข้าว และทรงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)

วัดแสนแสบ ซึ่งเป็นวัดประจำท้องทุ่งแสนแสบอยู่แล้ว อีกทั้งวัดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมีนบุรีไม่ไกลนัก จึงมีฐานะเป็นวัดประจำจังหวัดมีนบุรี

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2460 จากการสันนิษฐานตามหลักฐานทางวัตถุภายในวัด น่าจะมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่จากหลังเดิม ซึ่งสังเกตจากอักษรที่สังฆาฏิพระประธานในอุโบสถว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยพระครูมีนนครธรรมภาณ (ปั่น) เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีนบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้คงจะมีอุโบสถอยู่แล้ว โดยสันนิษฐานจากหลวงพ่อดำพระประธานองค์เก่าแก่คู่กับวัดแสนแสบ เพราะเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัย ปางสมาธิ ราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดแสนสุข เป็นวัดคู่เมืองมีนบุรีมาตั้งแต่ในอดีต เป็นที่ตั้งโรงเรียนประจำเมืองมีนบุรี และยังเป็นสำนักเรียนบาลีแห่งแรกในเขตมีนบุรี

พระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 53 นิ้ว สูง 83 นิ้ว สร้างเมื่อพุทธศักราช 2460 ภายในอุโบสถมีภาพเขียนสีน้ำมันพุทธประวัติสวยงามเป็นตอนตามลำดับ

ภาพบรรยากาศวัดแสนสุข

การเดินทางมาวัดแสนสุข กรุงเทพ

Comments

comments