วัดอุทัยธรรมาราม แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Wat Uthai Thammaram, Lam Pla Thio Subdistrict, Lat Krabang District, Bangkok

“วัดในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร สงบ ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ”

ที่ตั้งวัดอุทัยธรรมาราม
หมู่ 11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ประวัติวัดอุทัยธรรมาราม
วัดอุทัยธรรมาราม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย

วัดอุทัยธรรมาราม เป็นวัดลำดับที่ 13 ในเขตลาดกระบัง ประวัติการสร้างวัด นายอุทัยและนางทองดี หุ่นอยู่ ถวายที่ดินจำนวน 8 ไร่ เพื่อสร้างวัด ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์ให้ชื่อว่า สำนักสงฆ์สารีบุตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2538 ผู้ขออนุญาตให้สร้างวัดคือ นายอุทัย หุ่นอยู่ โดยใช้นามวัดว่า “วัดอุทัยธรรมาราม” โดยมีพระครูสถิตปัญญาพิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

และมีพระสมุห์คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550


ภาพบรรยากาศวัดอุทัยธรรมาราม


การเดินทางไปวัดอุทัยธรรมาราม

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้

#วัดอุทัยธรรมาราม

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments