วัดอมราวราราม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

Wat Amarawararam , Khlong Thanon Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok

“สักการะบูชาพระพุทธสิหิงค์ภายในสถูปพระพุทธคยาจำลอง ทำบุญ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม”

0อมราวราราม

ที่ตั้งวัดอมราวราราม
เลขที่ 1/13 หมู่ 5 ซอยพลหโยธิน 52 แยก 3 แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรติดต่อ 02-5525020, 02-972 8260
วันเวลาเปิดทำการ ทุกวัน 8.00-17.00 น. facebook.com/watamarawararam

ป้าวยวัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีที่ดินสร้างวัด 10 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา

หน้าวัดอมราวราราม

วัดอมราวรารามได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ผู้ขออนุญาตสร้างวัดคือ ศรีสมร อินทรสิงห์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2537 วัดแห่งนี้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ให้ทุนการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ทั่วไป

อมราวราราม17

อาคารเสนาสนะที่สำคัญคือ สถูปจำลองทรงพุทธคยา 3 สถูป ภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลองและพระพุทธรูปที่งดงามอีกหลายองค์ สร้างด้วยงบประมาณ 17 ล้านบาทเศษ ประชาชนโดยทั่วไปนิยมมานั่งสมาธิและประกอบพิธีทางศาสนา

การเดินทางมาวัดอมราวราราม สายไหม กรุงเทพ

Comments

comments