วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Wat Abhaithayaram (Wat Makok), Thung Phaya Thai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok
วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา บูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัด
โดย “เจ้าฟ้าเหม็น” พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสิน

วัดอภัยทารามวัดมะกอก16

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 15 ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
เบอร์โทรติดต่อ 02-644-4952-3
วันเวลาเปิดปิด 7.30 -17.00 น. ทุกวัน
facebook.com/watapitayaram

ป้ายวัดอภัยทารามวัดมะกอก

วัดอภัยทารามวัดมะกอก3

ประวัติวัด

วัดอภัยทายาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดมะกอก” อยู่ติดกันกับโรงพยาบาลพระมงกุฎไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมากนัก เป็นวัดเก่าแก่กว่า 200 ปี เดิมเป็นวัดทรุดโทรมที่น่าจะสร้างมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากประวัติไม่ชัดเจน แต่ประวัติการปฏิสังขรณ์วัด ได้ถูกจารึกเป็นเพลงยาวไว้บนแผ่นไม้สัก ลงรักเขียนทองเก็บรักษาไว้ที่วัดมิได้เคลื่อนย้ายไปไหน จารึกไว้เป็น เพลงยาว ที่บางส่วนก็ลบเลือนจนยากที่จะอ่านได้ความ


เพลงยาวได้กล่าวไว้ดังนี้

“ในอาราม  ที่ปลายซอง  คลองสามเสน

เห็นบริเวณ  เปนแขมคา  ป่ารองหนอง

ไม่รุ่งเรือง  งามอราม  ด้วยแก้วทอง

ไร้วิหาร  ห้องน้อย  หนึ่งมุงคา

ไม่ควรสถิศ  พระพิชิต  มาเรศ

น่าสังเวท  เหมือนเสดจ์  อยู่ป่าหญ่า

ทั้งฝืดเคือง  เบื้องกิจ  สมณา

พระศรัดทา  หวังประเทือง  ในเมืองธรรม”


ซึ่งต่อมา “เจ้าฟ้าเหม็น” พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมาพบเข้า เห็นว่าวัดทรุดโทรมไม่เหมาะสำหรับเป็นที่ปฏิบัติกิจสงฆ์จึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัดอย่างยิ่งใหญ่ ใช้เวลากว่า 8 ปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ กลายเป็นวัดที่งดงามและวิจิตรบรรจง และขนานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดอไภยทาราม” ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “วัดอภัยทายาราม

วัดอภัยทารามวัดมะกอก4

วัดอภัยทารามวัดมะกอก6

วัดอภัยทารามวัดมะกอก11

ภายในวัดอภัยทายาราม มีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ “เจ้าฟ้าเหม็น” ได้สร้างไว้พร้อมกับตอนที่บูรณะวัด นอกจากนี้ยังมีแผ่นไม้สักจารึก ที่เขียนประวัติของวัดเอาไว้อย่างละเอียด ติดอยู่ภายในผนังของอุโบสถ (ซึ่งปัจจุบันไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปนอกจากทางวัดจะจัดงาน)

วัดอภัยทารามวัดมะกอก14

วัดอภัยทารามวัดมะกอก13


การเดินทาง (แผนที่) วัดอภัยทาราม (วัดมะกอก)

รถโดยสารประจำทาง สาย 8 ปอ.8 12 14 18 28 92 97 ปอ.97 108 157
ปอ.157 164 171 509 515 522 539 542 เป็นต้น
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Comments

comments