วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Wat Phon Phra Ruang Prasit, Or Ngoen Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok
“วัดที่ก่อตั้งโดยพระโอรสกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ) ไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจ สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์”

หลวงพ่อทันใจ รูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯ

ที่ตั้งวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ 081-440 9767, 02-7920855
http://www.watpornpraroung.org/

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์7

ประวัติวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมี หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ (พระโอรสในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมทีที่ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอบางเขน ตำบลออเงิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่บริเวณตั้งวัดเป็นทุ่งนา หลวงพ่อพระร่วงวิเสเสอิ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดเจริญสมณธรรมบริเวณนี้ ท่านได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในย่านนี้ จนมีญาติโยมที่พบเห็นปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของท่าน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่าน จึงดำริชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงถวายที่ดินให้ท่าน และให้ท่านเป็นผู้นำในการก่อตั้งวัด

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์4 วิหารหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ1
หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ

ซึ่งในสมัยนั้น บริเวณนี้การคมนาคมสัญจรไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องยากลำบากเพราะยังไม่มีถนนหนทาง ต้องอาศัยคลองเดินทางโดยทางเรือ ตามคลองน้อยใหญ่ ในหน้าฝนและหน้าน้ำ ในหน้าแร้งต้องอาศัยคันนาเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านบริเวณนี้ พุทธศาสนิกชนชาวย่านนี้ เมื่อมีกิจคิดอยากจะบำเพ็ญทำกุศลก็จะเดินทางไปยังวัดเหล่านี้ เช่น วัดออเงิน วัดบึงพระยาสุเรนทร์ วัดหนองผักชี เป็นต้น ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งการบำเพ็ญศาสนกิจของชาวพุทธในย่านนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากต่อมา มีโยม สำเภา ฟักเหลือง เป็นผู้นำชักชวนญาติโยม พี่น้องที่อาศัยในบริเวณนี้ ถวายที่ดิน แด่หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ให้ท่านเป็นผู้นำในการสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้

0วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์4 วิหารหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ
วิหารหลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์6
พระอุโบสถ

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

     ∇

การเดินทาง (แผนที่) วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

Comments

comments