วัดปุรณาวาส (วัดราชบุญธรรม) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Wat Puranawat (Wat Ratchabun Tham), Sala Thammasop Subdistrict, Thawi Watthana District, Bangkok

“กราบนมัสการบูชาหลวงพ่ออินทร์และหลวงพ่อจันทร์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ทำบุญ ให้ทานอาหารปลา”

วัดปุรณาวาส0

ที่ตั้งวัดปุรณาวาส
เลขที่ 21 ซอยคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรติดต่อ 02 441 9971, 081 750 0725

ป้ายหน้าวัดปุรณาวาส

ประวัติวัดปุรณาวาส
วัดปุรณาวาส เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ สร้างขี้นประมาณ พ.ศ. 2397 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่เดิมมีนามเรียกกันว่า “‘วัดนก“‘ บ้าง “‘วัดกลางคลอง‘” บ้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อคราวเสด็จตรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมก่อสร้างเสนาสนะกับนายบุญ แล้วพระราชทานนามว่า”‘วัดราชบุญธรรม‘” ต่อมานายบุญ ซึ่งได้อุปถัมภ์บำรุงวัดมาโดยตลอด ได้สร้างอุโบสถขึ้นอีก ทางวัดได้เห็นความสำคัญจึงขนานนามวัดใหม่ว่า “‘วัดบุญญาวาสน์ราชศรัทธาธรรม‘” ครั้นราว พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “‘วัดปุรณาวาส‘”

วัดปุรณาวาส4
ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์นามว่า หลวงพ่ออินทร์ และ หลวงพ่อจันทร์ พร้อมกับพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา


ชมภาพบรรยากาสภายในวัดปุรณาวาส – Wat Puranawat Photo Gallery

การเดินทางมาวัดปุรณาวาส (วัดราชบุญธรรม) Wat Puranawat

Comments

comments