วัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Wat Thong Phleng, Khlong Ton Sai Subdistrict, Khlong San District, Bangkok

“สักการะหลวงพ่อสิทธิชัย ไหว้พระประธานในพระอุโบสถ ชมศิลปการสร้างพระอุโบสถตามแบบอยุธยา”ที่ตั้งวัดทองเพลง

เลขที่ 135 ซอยราษฏร์ร่วมเจริญ เจริญนคร14 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600

ประวัติวัดทองเพลง
วัดทองเพลง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

วัดทองเพลง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2334 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เดิมชื่อ วัดกลางทุ่ง เพราะบริเวณที่ตั้งวัดนี้เป็นทุ่งนาและสวนผลไม้ แต่สาเหตุที่ชื่อว่าวัดทองเพลงเพราะมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อนายทอง มีอาชีพเป็นนักร้องเพลงพื้นบ้าน ได้นิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษาอีกทั้งยังได้นำเงินที่ได้จากการร้องเพลงมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดอีกด้วย จึงได้ชื่อว่า “วัดทองเพลง

พระอุโบสถ

อุโบสถวัดทองเพลง เป็นทรงไทยที่สร้างตามแบบสมัยอยุธยา ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า หลวงพ่อสิทธิชัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมา บ้างก็ว่า ขุดพบแถววัดกกในเขตบางขุนเทียนและได้นำกลับมาที่วัดโดยทางเรือ นอกจากนั้นภายในอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนเรื่องราวพระพุทธเจ้าเปิดโลก มีภาพเจดีย์จากสถานที่สำคัญในประเทศไทย และภาพขนบธรรมเนียมประเพณีประจำท้องถิ่นในทุกภาคของประเทศ


ภาพบรรยากาศวัดทองเพลง

วิหารบูรพาจารย์


การเดินทางไปวัดคลองเพลง
โดย BTS ลงที่สถานีกรุงธนบุรี

Comments

comments