วัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Wat Trai Rattanaram, Anusawari Subdistrict, Bang Khen District, Krungthep Maha Nakhon (Bangkok)
“ไหว้พระ ขอพร หลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด”


18วัดไตรรัตนาราม

ที่ตั้งวัดวัดไตรรัตนาราม
3/1 ซอยรามอินทรา 8 (ซอยวัดไตรรัตนาราม) หมู่ 2
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรติดต่อ 02-9719284, 02-5214052, 02-5211289

1วัดไตรรัตนาราม

ประวัติวัด
วัดไตรรัตนาราม ไม่ทราบประวัติผุ้สร้างที่แน่นอน เป็นวัดขนาดเล็กประจำชุมชน เดิมเรียกว่า “วัดสามขา” เนื่องจากมีแม่น้ำไหลมารวมกันที่หน้าวัดถึงสมสาย ชาวบ้านจึงเรียกวัดตามลักษณะภูมิประเทศ วัดสามขาสร้างขึ้นเมื่อสมัย พ.ศ. 2435 และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2514  เดิมมีเพียงตัวอุโบสถหลังเดิม เป็นอาคารไม้หลังคามุงสังกะสี ภายในประดิษฐานพระประธานเป็น “องค์หลวงพ่อยิ้ม” ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดอย่างเป็นทางการว่า “วัดไตรรัตนาราม

14วัดไตรรัตนาราม

10วัดไตรรัตนาราม

15วัดไตรรัตนาราม

หลวงพ่อยิ้ม

หลวงพ่อยิ้ม พระหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานอยู่ภายในวัด ซึ่งน่าจะสร้างมาพระพร้อมๆกับวัดจึงมีอายุนับร้อยปีแล้ว หลวงพ่อยิ้มเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพุทธลักษณะที่สวยงามและเมตตาเพราะหากเรามองที่พระพักตร์จะเห็นว่าหลวงพ่อกำลังยิ้มให้เราอยู่ทำให้ผู้ที่ไปกราบไหว้หลวงพ่อรู้สึกได้ถึงความเมตตาและรู้สึกสงบและสบายใจในการมากราบสักการะหลวงพ่อยิ้ม นอกจากพุทธลักษณะที่มีความเมตตาแล้วชาวบ้านบางคนยังมาบนบานขอสิ่งที่ตนเองกับหลวงพ่อยิ้มและได้ดังหวัง หลวงพ่อยิ้มจึงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านละแวกวัดให้ความนับถือเป็นอย่างมาก
ซึ่งเหรียญหลวงพ่อยิ้ม วัดไตรรัตนราม ปี17 ก็ยังได้รับความนิยมและเป็นพระเครื่องที่นักสะสมนิยมกัน

6วัดไตรรัตนาราม

4วัดไตรรัตนาราม

แสงทองส่องธรรม
อรุณฤกษ์ เบิกฟ้า มาวันใหม่
จงตั้งใจ ในทาง สร้างกุศล
ภิกษุสงฆ์ ทำวัตร จัดสวดมนต์
เป็นมงคล ภาวนา สาธุการ
จงทำจิต ผ่องใส ไม่ง่วงเหงา
เป็นบุญเรา ได้มาทำ กรรมฐาน
สมถะ วิปัสสนา ปัญญาญาณ
หากได้ผ่าน มรรคผล บุญล้นแล
ทำวันนี้ ดีไว้ ไม่ประมาท
อย่าได้พลาด เพียรไป ได้ดีแน่
กำหนดดู รูปนาม ความเปลี่ยนแปร
รูปนามแท้ เห็นไตรลักษณ์ มรรคผลเอย
เผยแพร่โดย ร.รู้วงษ์

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดไตรรัตนาราม

2วัดไตรรัตนาราม

การเดินทาง (แผนที่) ไปวัดไตรรัตนาราม


Comments

comments