วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

Wat Udee Bamrung Tham (Wat Or Ngoen), Or Ngoen Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok

“สักการะบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ในวิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประทานพร เงียบสงบ ร่มรื่น”

0วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

ที่ตั้งวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)
ตั้งอยู่เลขที่ 79/57 ซอยเพิ่มสิน 62 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ 02-998 3199, 081-620 7254
เวลาทำการ ทุกวัน 5.00 – 21.00 น.
www.watyoodeebumrungtham.com

ป้ายวัดออเงิน อยู่ดีบำรุงธรรม

ประวัติวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน)
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เดิมชื่อ วัดออเงิน แขวงออเงิน เขตบางเขน จังหวัดพระนคร ต่อมาการปกครองส่วนราชอาณาจักรได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงทำให้ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(ออเงิน) ได้สังกัดอยู่ในเขตการปกครองใหม่ ชื่อว่า เขตสายไหม

วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(ออเงิน) ได้สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.ใด ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า วัดอยู่ดีบำรุงธรรม เป็นวัดที่เก่าแก่ ซี่งมีมานานแล้ว ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม คือ คุณพ่ออยู่ คุณแม่ดี เพื่อขยายบริเวณวัดให้กว้างขวางกว่าเดิม เมื่อปี ๒๔๔๑ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ท่านทั้ง ๒ คณะกรรมการวัดในสมัยนั้น ได้เปลี่ยนชื่อ วัดออเงิน เป็น วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(ออเงิน) ตามชื่อของท่านทั้ง ๒ ตั้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม2

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม4

ในปัจจุบัน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม(วัดออเงิน) มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ประจำวัดชื่อว่า หลวงพ่อสัมฤทธิ์ มีขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนหอสวดมนต์ ซึ่งมีหลักฐานเชื่อกันต่อๆกันมาว่า เป็นพระพุทธรูปที่ได้สร้างในสมัยอยุธยา ตอนต้น ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วไป

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม5

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม6

ชมภาพบรรยากาศวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม1

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม3

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม7

วัดออเงิน วัดอยู่ดีบำรุงธรรม8

การเดินทาง (แผนที่) วัดอยู่ดีบำรุงธรรม (ออเงิน)

Comments

comments