วัดบันไดหิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โบราณสถานสมัยลพบุรี

Wat Bandai Hin, Tha Hin Subdistrict, Mueang District, Lopburi Province
Archaeological site in the Lopburi period

“ชมศาสนสถาน สมัยพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี”


ที่ตั้งวัดบันไดหิน
เลขที่ 12 ซอยราชดำเนิน 1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติวัดบันไดหิน

วัดบันไดหิน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งก่อสร้างในวัดมีวิหาร ซึ่งเหลือแต่ผนังเพียงสองด้าน มีประตูหน้าต่างวงโค้งแหลมคล้ายกลีบบัว ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม ที่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้ว โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่พบภายในเขตโบราณสถานแห่งนี้ก็มักจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นโบราณสถานวัดบันไดหินจึงอาจสร้างขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2209 – 2231 หรือราวพุทธศตวรรษที่ 23

วัดบันไดหิน เป็นวัดร้าง อยู่ติดกับสถานีรถไฟทางด้านทิศใต้ สภาพปัจจุบันเหลือเพียง ผนังอุโบสถอยู่เกือบครบทั้งสี่ด้าน ลักษณะของประตูหน้าต่างเป็นศิลปะที่นิยมกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นแบบโค้งแหลมและด้านหลังของพระอุโบสถมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ เหลืออยู่ แต่หักไปแล้ว ภายในวิหารยังพบพระเครื่อง พระนาคปรกเนื้อชิ้นจำนวนมาก เรียกกรุนี้ว่า กรุวัดบันไดหิน และเรียกพระนาคปรกเหล่านี้ว่า “พระนาคปรกวัดบันไดหิน” จากหลักฐานที่ปรากฏจึงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างแน่นอน

วัดบันไดหินได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 904 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479

การเดินทางไปวัดบันไดหิน

Comments

comments