วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ลพบุรี

Wat Phra Si Rattana Mahathat (Ancient site) Lopburi

“เที่ยวชมโบราณสถาน ไหว้พระ เดินชมเรื่องราวจากอดีตที่เหลือไว้ในปัจจุบัน”

ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
เลขที่ 12 ซอยราชดำเนิน1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุุรี จังหวัดลพบุรี 15000
ตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี
เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.
ค่าเข้าชม 10 บาท สำหรับคนไทย และ 50 บาทสำหรับชาวต่างชาติ

ประวัติวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นโบราณสถานในตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระราเมศวร และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เป็นวัดร้าง มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่


พระปรางค์ องค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ยังปรากฏบนผลงานภาพจิตรกรรมฯ 8 จอมเจดีย์แห่งสยาม ณ วัดเบญจมบพิตร ปรางค์ประธานองค์ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบันเหนือขึ้นไป เป็นอิฐจนถึงยอด ตอนหน้าปรางค์มีมุขยื่นออกมา

มีผู้กำหนดอายุไว้ว่า พระปรางค์ได้สร้างขึ้นสองรุ่น รุ่นแรกสร้างราว พ.ศ. 1600 แล้ว พังเหลือแต่ฐาน ภายหลังจึงสร้างองค์ปรางค์ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ขึ้นเป็นรุ่นที่สองในราว พ.ศ. 1800 เป็นปรางค์ที่ผิดไปจากแบบปรางค์เขมรแต่คงอิทธิพลศิลปเขมรแบบบายนอยู่ ที่เห็นขัดคือ ลวดลายปูนปั้นตกแต่งแต่องค์ปรางค์ จึงเข้าใจว่า ปรางค์องค์ที่เห็น ได้สร้างขึ้นเมื่อคนไทยมีอำนาจในภูมิภาคแถบนี้แล้ว

ปรางค์องค์เล็ก ที่มีภาพเขียนสีภายใน เป็นปรางค์ที่ต่างกับปรางค์แบบอยุธยา ตอนต้น คือ ยังไม่ทำเป็นปรางค์รูปทรงผักข้าวโพด และยอด ยังคงแกะสลักเป็นบัว ไม่ได้นพศูรย์เข้าใจว่าคงจะมีอายุรุ่นเดียวกับปรางค์ประธานองค์ใหญ่คือพุทธศตวรรษที่ 18 เช่นกัน ภายในปรางค์ มีรูปเขียนด้วยสีฝุ่น เป็นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวก เป็นจิตกรรมฝาผนังยุคต้นที่น่าสนใจมาก

วิหารเก้าห้อง และวิหารหรือโบสถ์อื่นอีก 2 หลัง เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมเด็จพระนารายณ์โดยเฉพาะคือ ลักษณะวงโค้ง ตรงประตูและหน้าต่าง ซึ่งทำเป็นแบบโค้งแหลมและโค้งมน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากช่างต่างประเทศ

เจดีย์รายและปรางค์ ที่อยู่ภายนอกเขตระเบียงคตชั้นนอก เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยายุคต้น ส่วนเจดีย์ตั้งอยู่ระหว่างระเบียงคตชั้นในและ ชั้นนอกเช่น เจดีย์มีบัวปากฐาน เป็นรูปกลีบบัวรอบองค์ระฆัง หรือเจดีย์ที่มีรูปทรงเป็นฐานสิงห์ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองเป็นเจดีย์ แบบอยุธยาตอนปลาย ที่เข้าใจว่าคงได้สร้างขึ้นพร้อมกับการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

จึงกล่าวได้ว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้มีการก่อสร้างซ่อมแซมเพิ่มเติมซ่อมกัน หลายครั้ง นับตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที่ 16 เป็นต้นมา และได้รับการสร้างเสริมครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าใจว่าหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ เมืองลพบุรีลดความสำคัญลง และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดใหญ่จึงไม่มีผู้ใดดูแลรักษาจึงต้องถูกทิ้งร้าง

#ทัวร์วัดไทย
#วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
#โบราณสถานลพบุรี
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปคือพลาด


ภาพบรรยากาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
[smartslider3 slider=157]

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

Comments

comments