วัดใหญ่ทักขิณาราม (วัดใหญ่ลาว) ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครนายก

Wat Yai Thakhinaram (Wat Yai Laos), Ban Mai Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok

“วัดเก่าแก่ที่สุดของนครนายก ชมพระอุโบสถเก่าแก่ซึ่งเป็นศิลปะชาวลาวผสมศิลปะทางยุโรป สักการะบูชาพระพคภาญาณ พระประธานในพระอุโบสถเก่า”


วัดใหญ่ทักขิณาราม หรือ วัดใหญ่ลาว เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครนายก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2323 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 2 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวลาวบางส่วนที่อพยพมาตั้งรกรากในนครนายกจากสงครามระหว่างอาณาจักรเวียงจันทน์กับอาณาจักรหลวงพระบาง อุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลปะลาวเวียงจันทน์ กำแพงล้อมรอบมีซุ้มประตูโค้ง ตกแต่งด้วยทวารบาลแต่งกายชุดทหาร

ภายในอุโบสถหลังเดิมประดิษฐานพระพคภาญาณ ชื่อของวัดใหญ่ลาวนั้นมาจากพื้นที่ชุมชนชาวลาวอพยพ เรียกว่า บ้านใหญ่ลาว เดิมทีมีประชากรลาวอพยพประมาณ 3-4 ร้อยหลังคาเรือน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2484 วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดใหญ่ทักขิณาราม มาจากว่าทักขิณ แปลว่าทิศขวา และ อาราม แปลว่าวัด

วัดได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และกรมศิลปากรร่วมกับทางวัดได้ทำการบูรณะอุโบสถให้มีสภาพเหมือนเดิม เมื่อวันที่ 8 เมษายน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ปัจจุบันทางวัดมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนอุโบสถเก่าซึ่งมีขนาดเล็กไม่พอใช้ทำกิจของสงฆ์

พระอุโบสถใหม่

ที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประเภทวัด : วัดราษฏร์
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
พระประธาน : พระพคภาญาณ
FB : https://www.facebook.com/WatYaiThakkhinaram/


บรรยากาศวัดใหญ่ทักขิณาราม


Comments

comments