วัดโชติการาม (สามจีน) ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี

Wat Chotikaram (Sam Chin), Bang Phai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi

“วัดเก่าแก่ โบราณสถาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน”


ที่ตั้งวัดโชติการาม
หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่ใหญ่ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประวัติวัดโชติการาม นนทบุรี
วัดโชติการาม เดิมชื่อ “วัดสามจีน” สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 สันนิษฐานว่าอาจเป็นพี่น้องชาวจีน 3 คนเป็นผู้สร้าง ต่อมาเจ้าพระยาโชฏีกราชเศรษฐี (ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็ฯเจ้าพระยาโชฏีกฯ คนใด) เป็นผู้ดำเนินการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติม

วัดโชติการามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ต่อมาใน พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดโชติการาม” ตามราชทินนามของเจ้าพระยาโชฎึกฯ ในด้านการศึกษา วัดได้จัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 นอกจากนั้นยังให้ราชการเปิดโรงเรียนและสถานีอนามัยในวัด

พระอุโบสถของวัดมีฐานอ่อนโค้งทรงสำเภา ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ด้านหน้ามีพาไล หน้าบันปั้นเป็นรูปภูริทัตชาดกท่ามกลางลายปูนปั้น ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องถ้วยชาม ซุ้มจระนำประดับถ้วยชามด้วยเช่นกัน วิหารทรงโรงก่ออิฐถือปูน 3 ห้อง

หน้าบันพระอุโบสถประดับด้วยเครื่องถ้วยและละลายปูนปั้น เรื่องภูริทัตชาดก เป็นวัดที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

“พรพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ”

ภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3  มีพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ ประตูด้านหน้าวิหารสลักเป็นภาพทวารบาลอย่างจีน วัดยังมีธรรมาสน์ คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ นอกวิหารมีกำแพงแก้วโดยปรางค์ขนาดเล็กประดับกระเบื้องเหลืองอยู่ที่มุมกำแพงทั้งสี่ มีเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบอยู่ระหว่างโบสถ์กับวิหาร

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540


ภาพบรรยากาศในวัดโชติการาม นนทบุรี


การเดินทางไปวัดโชติการาม นนทบุรี

#วัดสามจีน
#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้

© เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล

Comments

comments