วัดศาลารี (วัดศาลาลี) ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Wat Salaree(Wat Sala Lee), Bang Phai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi
“ไหว้พระประธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ สักการะบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง”

ที่ตั้งวัดศาลารี
เลขที่ 57 หมู่ 4 ถนนบางไผ่พัฒนา ตำบลบางไผ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
facebook.com/pages/วัดศาลารี

ประวัติวัดศาลารี (วัดศาลาลี)
วัดศาลารี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2320 สร้างขึ้นช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง เดิมวัดศาลารีไม่ได้ใช้คำว่า ” รี ” แต่ใช้คำว่า ” ลี ” แต่ไม่ทราบคำว่า ” ลี ” เปลี่ยนมาเป็นคำว่า ” รี ” ได้อย่างไร จึงทำให้ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “วัดศาลารี”

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

  • อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2481 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2541 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น กุฏิสงฆ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ.2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยไม้

ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2531 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์ ประดิษฐานที่ศาลาหน้าอุโบสถ รอยพระพุทธบาทจำลอง

Comments

comments