วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Wat Tuek, Bang Phai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi Province
“ไหว้พระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาทรายแดง ลงรักปิดทอง มีอายุมากกว่า 100 ปี เสริมสิริมงคล”

ที่ตั้งวัดตึก นนทบุรี
เลขที่ 77 หมู่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์, 02-447-2341. มือถือ, 089-521-6203

ประวัติวัดตึก นนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324 เดิมชื่อ วัดใหม่ตึก เนื่องจากมีร่องรอยการก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่และเก่าแก่อยู่ใต้ถุนหอสวดมนต์หลังเก่า ต่อมากลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2420-2435 สมัยพระอธิการเปี่ยมเป็นเจ้าอาวาสได้ร่วบรวมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณปฏิสังขรณ์วัด จนมีการก่อสร้างอุโบสถ ต่อมาเมื่ออุโบสถชำรุดบางส่วนก็ได้มีการปฏิสังขรณ์จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535-2539 พระอธิการคำหมุน ธมฺมวีโร หรือพระครูวรกิจธำรงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ให้รื้อถอนและก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยก่อสร้างในบริเวณที่ดินเดิมจนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539

นอกจากนี้ยังได้สร้างเสนาสนะอีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้วัดเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 •  อุโบสถหลังเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2324 ต่อมาได้สร้างอุโบสถใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2508 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น
 • หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกค์ 2 ชั้น
 • กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาทรายแดง ลงรักปิดทอง มีอายุมากกว่า 100 ปี
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
 • พระประจำหน้าอุโบสถปางมารวิชัยปูนปั้นปิดทอง
 • พระประธานประจำหอสวดมนต์ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529
 • เจดีย์ปูนปั้นทรงกลมประดิษฐานหน้าอุโบสถ จำนวน 2 องค์ อายุประมาณ 100 ปี

∴ ภาพบรรยากาศวัดตึก นนทบุรี


Comments

comments