วัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี
Wat Bang Krang, Bang Krang Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi
“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา สักการะพระพุทธรูปยืนปางลีลา ปางห้ามญาติ ไหว้พระ ทำบุญ”

วัดบางกร่าง

ที่ตั้งวัดบางกร่าง
เลขที่ 13 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยบางกร่าง 63
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 087-5790 8414
http://watbangkrang.org

วัดบางกร่าง0

ประวัติวัดบางกร่าง วัดบางกร่างเป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่บริเวณติดกับคลองบางกร่าง และแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงโปรดให้ขุดแม่น้ำสายใหม่ช่วงวัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา เมื่อ พ.ศ.2179 แม่น้ำสายนั้นคือ แม่น้ำเจ้าพระยา และส่วนที่เป็นแม่น้ำสายเดิม กลายเป็นคลองบางกอกน้อย และคลองอ้อมในปัจจุบัน

วัดบางกร่าง2

วัดบางกร่าง ได้รับรองเป็นวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400

ชมภาพบรรยากาศในวัดบางกร่าง – Wat Bang Krang Photo Gallery

การเดินทางมาวัดบางกร่าง นนทบุรี

Comments

comments