วัดฉิมพลี เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Wat Chimphli, Koh Kret, Pak Kret District, Nonthaburi

“วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ ๒ สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระมหาจุฬามณีเจดีย์”

วัดฉิมพลี11

ที่ตั้งวัดฉิมพลี

 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรติดต่อ 02-276 2722
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 – 16.30 น.

วัดฉิมพลี1

ประวัติวัดฉิมพลี

วัดฉิมพลี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัดเกร็ด บนเกาะเกร็ด สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดฉิมพลี เดิมชื่อ วัดป่าฝ้าย สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงบูรณะ ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามว่า “วัดฉิมพลี

เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ 2 คือ เจ้าฟ้าชายฉิม และตราพระราชสัญจกรของพระองค์เป็นรูปครุฑ ชื่อเดิมของวัดฉิมพลี คือ วัดฉิมพลีสุทธาวาส คำว่า “สุทธาวาส” ที่พ่วงท้ายใกล้เคียงกับชื่อเดิมของวัดสุทัศน์ ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ 2 ทรงทำนุบำรุง คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี้ยะโต้

วัดฉิมพลี10

สำหรับโบราณสถานสำคัญภายในวัดฉิมพลี ได้แก่ อุโบสถและเจดีย์ เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในโบสถมีพระประธานปางมารวิชัยสมัยอยุธยา เป็นโบสถ์มหาอุตม์ มีซุ้มประตูทรงมงกุฎราชินี เรียกว่า ซุ้มหน้านาง

เจดีย์พระมหาจุฬามณี ภายในบรรจุสิ่งสำคัญ 3 สิ่งของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระโมฬี (ผม) และพระเขี้ยวแก้วข้างขวา และข้างประตูเข้าวัดมีตุ๊กตาหินแบบจีน 2 องค์ มีเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์ล้อมรอบเจดีย์ทั้งหมดตั้งอยู่บนทักษิณสี่เหลี่ยม องค์ระฆังเจดีย์ประดับกระจกสี เป็นเจดีย์ทรงมอญ

ชมภาพบรรยากาศวัดฉิมพลี – Wat Chimphil Photo Gallery

[metaslider id=4750]

การเดินทางมาวัดฉิมพลี

Comments

comments