วัดนครอินทร์ (พระยานครอินทร์) ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี Wat Nakhon In, Suan Yai Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi

“วัดเก่าแก่และมีที่มา พระยานครอินทร์ผู้ซื่อสัตย์ตายพร้อมพระเจ้าตากสิน”


ที่ตั้งวัดนครอินทร์
เลขที่ 370 หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 085-915-0447, 083-382-8345
เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ พระปลัดเจริญ​ ทนฺตจิตฺโต, ดร.

ประวัติวัดนครอินทร์
วัดนครอินทร์มีประวัติเก่าแก่และมีที่มา พระยานครอินทร์ผู้ซื่อสัตย์ตายพร้อมพระเจ้าตากสิน วัดนครอินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 โดยมีนายอินทร์ และนางนคร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดเดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดบางขุนเทียน เพราะวัดตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกชื่อวัดใหม่นครอินทร์และวัดนครอินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 • อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น
 • หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
 • กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376
 • ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2376
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
 • รอยพระพุทธบาทแกะสลักไม้จำลอง
 • พระพุทธรูปเก่าพระสังกัจจายน์
 • รูปปั้นพระครูนนทไพโรจน์ อดีตเจ้าอาวาส
 • พระพุทธรูปปางไสยาสน์
 • รูปปั้นพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

ภาพบรรยากาศวัดนครอินทร์ นนทบุรี


Comments

comments