วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Wat Phasuk Manichak, Muang Thong Thani, Pak Kret District, Nonthaburi

สักการะบูชาพระพุทธรูปหยกขาว


วัดผาสุกมณีจักร18

ที่ตั้งวัดผาสุกมณีจักร
เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11000
เวลาเปิดปิด 5.00 -21.30 น. ทุกวัน
facebook.com/วัดผาสุกมณีจักร-เมืองทองธานี

ประตูวัด watphasukmaneejak-nonthaburi-019 watphasukmaneejak-nonthaburi-001

ประวัติวัด

วัดผาสุกมณีจักร สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2520 โดยนายผาสุกและนางเง็ก มณีจักร ได้บริจาคที่ดินและริเริ่มก่อสร้างอาคารเสนาสนะ เพื่อให้ชุมชนได้มีวัดใกล้บ้านสะดวกต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ขอจัดตั้งวัดอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อ “วัดผาสุกมณีจักร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและริเริ่มสร้างวัด ซึ่งเรียกใช้กันมาจนปัจจุบัน

วัดผาสุกมณีจักร18 วัดผาสุกมณีจักร17 วัดผาสุกมณีจักร16 วัดผาสุกมณีจักร9 watphasukmaneejak-nonthaburi-027

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดผาสุกมณีจักร15 วัดผาสุกมณีจักร10 วัดผาสุกมณีจักร8

ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางพระพุทธชินราช สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางตรัสรู้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 และพระพุทธรูปปางลีลา

วัดผาสุกมณีจักร14   วัดผาสุกมณีจักร13 วัดผาสุกมณีจักร11

วัดผาสุกมณีจักร12

หลวงพ่อหยกขาว

พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ แกะสลักจากหยกขาว เป็นมรดกตกทอดของตระกูล จักรวิเชียร ซึ่งมีคุณยายบาหยัน จักรวิเชียร เป็นผู้ครอบครอง เมื่อ พ.ศ. 2558 ได้นำหลวงพ่อหยกขาวถวายให้แก่พระครูสังฆรักษ์ ณัฐธรรม โฆสิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดผาสุกมณีจักร เพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและความเป็นสิริมงคล โดยให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป

¤

การเดินทาง (แผนที่) วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี นนทบุรี

โดยรถประจำทาง สาย 166, 52 โดยรถตู้ ไปปากเกร็ด ลงป้ายเมืองทองธานี แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์ที่หน้าปากซอย วิ่งผ่าน มสธ. เลี้ยวขวา จะเจอะวัดอยู่ทางซ้ายมือ

Comments

comments