วัดอุทยาน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Wat Utthayan, Bang Khun Kong Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi Province

“วัดเก่าแก่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา, บูชาเรือทองเศรษฐีหลวงปู่เพิ่มมงคลทรัพย์”


วัดอุทยาน นนทบุรี2

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 18 หมุ่ 5 ถ.นครอินทร์ ต. บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เบอร์โทรติดต่อ 095-0586555, 081-4844397
Facebook : วัดอุทยาน

วัดอุทยาน นนทบุรี

วัดอุทยาน นนทบุรี3

วัดอุทยาน นนทบุรี9

ประวัตวัด
วัดอุทยาน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2200 ในสมัยอยุธยา เดิมที่บริเวณแถวนี้เข้าใจกันว่าเป็นที่ส่วนของกษัตริย์สมัยพระเจ้าอุ่ทองที่เสด็จหนีโรคร้ายมาประทับในพื้นที่นี้ สำหรับวัดอุทยานก็น่าจะเป็นสถานที่อันเป็นอุทยานในสมัยนั้น เมื่อโรคร้ายระงับ กษัตริย์ทรงเสด็จกลับแล้ว จึงได้มีการจัดสร้างวัด และใช้นามตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัด ก็คือส่วนของอุทยาน จึงได้ชื่อว่า วัดอุทยาน ต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้เริ่มมีมาอย่างจริงจังหลังจาก พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา

วัดอุทยาน นนทบุรี11

วัดอุทยาน นนทบุรี15

วัดอุทยาน นนทบุรี13

เจ้าอาวาสวัดอุทยานรุ่นแรกคือ หลวงปู่เพิ่ม เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในพื้นที่มาก ร่ำลือว่า แม่ค้าพ่อค้าที่มาตักบาตร หลวงปู่เพิ่มมอบแผ่นทอง 1 แผ่นให้ไปติดหัวเรือ ปรากฏว่า ทำมาค้าขายดีขึ้นจนร่ำรวยไปตามกัน

วัดอุทยาน นนทบุรี3

วัดอุทยาน นนทบุรี5

ทางวัดจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคล “เรือทองเศรษฐ๊ ๑ ในสยาม” ขึ้นมา ให้ประชาชนกราบไหว้ขอพร โดยจะท่องคาถาบูชาว่า “นะสีเล นะสีเล นะสีเล สีเลนะ ” ซึ่งเป็นวลีธรรมประจำตัวหลวงปู่เพิ่ม ที่กล่าวปรารภเป็นประจำว่า “ประสงค์สิ่งใด จงอธิษฐานตามความประสงค์ เทอญ นะสีเล สีเลนะ

เหรียญพระเครื่องหลวงปู่เพิ่ม

เครื่องรางพายทองเสรษฐีหลวงปู่เพิ่ม

ทางวัดอุทยาน ยังได้จัดสร้าง พระเครื่อง เหรียญหลวงปู่เพิ่ม “นะสีเล” สองแผ่นดิน รุ่น ๑ และ เครื่องราง พายทองเศรษฐีหลวงปู่เพิ่ม ๑ เดียวในสยาม ให้สำหรับผู้สนใจนำไปบูชาอีกด้วย


ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดอุทยาน – Wat Utthayan Photo Gallery

[envira-gallery id=”1128″]


การเดินทาง (แผนที่) วัดอุทยาน บางกรวย นนทบุรี

Comments

comments