วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Wat Wan Boon, Khlong Hok Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani.

“สถานที่ปฏิบัติธรรม และทำจิตอาสา เงียบสงบ สะอาด ร่มรื่น”


ที่ตั้งวัดหว่านบุญ
เลขที่ 19 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประวัติวัดหว่านบุญ

วัดหว่านบุญ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี ดร.พระมหาสมโชค ชุตินฺธโร ป.ธ.๗ เจ้าอาวาสวัดหว่านบุญ

วัดหว่านบุญมีเกจิอาจารย์ดัง คือ หลวงพ่อตื้น

วัดหว่านบุญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2424 โดยมีนางเขียน ลือประเสริฐ ได้ถวายที่ดินส่วนตัวให้กับทางวัดเนื้อที่จำนวน 9 ไร่เศษ นางยิ้ม ลือประเสริฐ ได้ถวายที่ดินส่วนตัวให้กับทางวัดเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ วัดหว่านบุญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2519 เขตวิสุงคามีสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2520

วัดหว่านบุญเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่สนใจ และยังเป็นสถานที่เปิดรับจิตอาสาร่วมมาทำความสะอาดพัฒนาวัด

  • – สะดวกไป-กลับเพียงวันเดียวก็ได้
  • -ไปปฏิบัติธรรมค้างหลายคืนก็ดี
  • – สำหรับผู้ที่ป่วยทางร่างกาย แต่อยากปฏิบัติธรรม ทางวัดก็จัดพื้นที่รองรับไว้อย่างดี
  • – ใครจะไปทำบุญใส่บาตร เป็นจิตอาสาขัดห้องน้ำ กวาดลานวัด ล้วนแต่เป็นการกระทำดีทั้งนั้น

#ทัวร์วัดไทย #วัดหว่านบุญ


ภาพบรรยากาศวัดหว่านบุญ คลอง6 ปทุมธานี

©เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล


Comments

comments