วัดแจ้งลำหิน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Wat Chaeng Lam Hin, Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani.
“สักการะบูชาหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโพธิ์สพ พระสุโขทัย พระเชียงแสน พระอู่ทอง รอยพระพุทธบาท ชมวัด ศึกษาคติธรรม ทำบุญให้ทานอาหารปลา”

ที่ตั้งวัดแจ้งลำหิน
เลขที่ 18 หมู่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ประวัติวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี
วัดแจ้งลำหิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 18 คันคลองหกวา ฝั่งใต้สายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างสเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2439
โดยมีจ่าเชียว-นางจันทร์ เสตะกันณะ ถวายที่วัด 9 ไร่ 36 ตารางวา ต่อมานางสาวสมพันธ์ แจ่มนุช ถวายที่ดินเพิ่มเติม 9 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา นายเพิ่มสิน – นายพงษ์ศักดิ์ เสตะกันณะ ถวาย 2 ไร่ นางหมุย แก้วพวง ถวายให้เป็นถนนทางเข้าวัดกว้าง 10 เมตร ยาว 192 เมตร

วัดแจ้งลำหิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๅจ พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีที่ดินตั้งวัดจำนวน 29 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 1 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา
พื้นที่ตั้งวัด
ทิศเหนือ ยาว 140 เมตร ติดกับคลองหกวาฝั่งใต้สายกลาง
ทิศใต้ ยาว 140 เมตร ติดกับถนนบ้านคลองหกวาฝั่งใต้
ทิศตะวันออก ยาว 230 เมตร ติดกับบ้านของชาวบ้าน
ทิศตะวันตก ยาว 230 เมตร ติดกับพื้นดินชาวบ้าน
สภาพของวัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง


ถาวรวัตถุ
กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง ศาลาการเปรียญ 2 หลัง อุโบสถ 1 หลัง หอสวดมนต์และฉันข้าว 1 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 3 หลัง ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง ศาลาท่าน้ำ 5 หลัง ศาลาที่ตั้งพระพุทธรูป 2 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง โรงครัวประกอบอาหาร 2 หลัง หอกลอง 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง และศาลารูปหล่อเหมือนพระครูพูน 1 หลัง


ปูชนียวัตถุภายในวัด
1. พระพุทธโสธร (จำลอง) ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 50 นิ้ว 1 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2470 ประดิษฐานที่วิหาร
2. หลวงพ่อโพธิ์สพ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2470 ประดิษฐานที่วิหาร
3. รอยพระพุทธบาตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2470 ประดิษฐานที่วิหาร
4. พระสุโขทัย ปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว 1 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 ประดิษฐานที่อุโบสถ
5. พระเชียงแสน ปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว 1 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 ประดิษฐานที่อุโบสถ
6. พระอู่ทอง ปางสะดุ้งมาร ครองจีวรลายพิกุล หน้าตักกว้าง 89 นิ้ว 1 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2470 ประดิษฐานที่อุโบสถ


พระอุโบสถ

ภาพบรรยากาศวัดแจ้งลำหิน

#ทัวร์วัดไทย
#วัดแจ้งลำหินปทุมธานี
#วัดแจ้งลำหิน

การเดินทางมาวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

พบกับคติธรรมดี ๆ มากมายได้ที่ instagram @tourwatthai

Comments

comments