วัดดอนใหญ่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Wat Don Yai, Lam Lukka District, Pathumthani.

“ชมพระอุโบสถเงินในปทุมทอง ไหว้พระขอพรหลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข ทำบุญ ไหว้พระ ปิดทองที่วิหารหลวงพ่อดำสัมฤทธิ์ผลดีมหามงคล”


“หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข”

ที่ตั้งวัดดอนใหญ่ คลอง8 ลำลูกกา
เลขที่ 7 คลอง 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เปิดทุกวัน เวลา 6.00 – 18.00 น.

ประวัติวัดดอนใหญ่
วัดดอนใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตลำลูกกาคลอง 8 ที่พุทธศานิกชนมากราบไหว้เป็นแหล่งที่พึ่งทางจิตใจ ในวัดมีบริเวณกว้างมีลานจอดรถ เหมาะกับพาคนในครอบครัวมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ภายในวัดยังมีการสร้างอนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญอย่าง พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช พระปิยะมหาราช เป็นต้น ซึ่งภายในวัดมีมากกว่าสิบพระองค์ ภายนอกบริเวณวัดยังมีบ่อเลี้ยงปลาสำหรับให้อาหารปลาได้

“พระอุโบสถเงินในปทุมทอง”
“พระอุโบสถเงินในปทุมทอง”

อุโบสถสีเงินที่ได้สร้างขึ้น เป็นแบบจตุรมุข มี 4 ทิศ ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกอบด้วยพุทธบริษัทของพระองค์ ซึ่งอุโบสถหลังนี้มีสีขาวและสีเงินเป็นสีที่มีควาบริสุทธิ์ ส่วนกลีบบัวบริเวณรอบอุโบสถ์มีสีทอง เนื่องจากอุโบสถหลังนี้อยู่ในจังหวัดปทุมธานีจึงให้ชื่อว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง” นั่นเอง

“สมเด็จพระสุวรรณปทุมพุทธพจนวราภรณ์”

ภายในอุโบสถเป็นที่ ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาว นามว่า “สมเด็จพระสุวรรณปทุมพุทธพจนวราภรณ์” หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข” ตามความเชื่อว่า หากใครที่มาที่อุโบสถหลังนี้แล้วขอพรขอบารมี จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ตนปรารถนา

“พระอุโบสถเก่า”
“สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หน้าอุโบสถเก่า”

กิจกรรมต้องห้ามพลาดเมื่อมาวัดดอนใหญ่ 1. ชมอุโบสถสีเงิน ที่สวยที่สุดในปทุมธานี 2. กราบไหว้ขอพรพระประธานในอุโบสถ์สีเงิน “หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข” 3. ชมอุโบสถหลังเก่า กราบไหว้สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หน้าอุโบสถเก่า 4.ทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระ ที่วิหารหลวงพ่อดำสัมฤทธิ์ผลดีมหามงคล


ภาพบรรยากาศวัดดอนใหญ่


การเดินทางไปวัดดอนใหญ่ คลอง8 ลำลูกกา

#ทัวร์วัดไทย #วัดดอนใหญ๋ #หลวงปู่โต #อุโบสถสีเงิน #หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข

© เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

 

Comments

comments