วัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Wat Khun Ying Som Chin, Khlong Nueng Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani.
“ติดถนนพหลโยธิน สักการะหลวงพ่อพระเขื่อนเพชรเสนา พระประธานในพระอุโบสถ ศิลปกรรมวัดสีขาวแดง งดงาม, ทำบุญไหว้พระ ให้ทานอาหารปลา”


วัดคุณหญิงส้มจีน Wat Khum Ying Som Chin23

ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่เลขที่ 28 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วัดคุณหญิงส้มจีน Wat Khum Ying Som Chin20

ประวัติวัด
วัดคุณหญิงส้มจีน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมแรกเริ่มสร้างขึ้นที่ฝึ่งตะวันออกคลองหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2472 หม่อมแผ้ว ได้บริจาคที่สร้างวัด 20 ไร่ ต่อมาพระยาเขื่อนเพชรเสนา กับคุณหญิงส้มจีน อุณหนันท์ ได้ถวายที่ดินเนื้อที่ 400 ไร่เศษ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัด และย้ายวัดมาสร้างขึ้นใหม่ ณ ทีตั้งปัจจุบัน แล้วขนานนามว่า ไวัดคุณหญิงส้มจีน” ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดใหม่” วัดคุณหญิงส้มจีนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480 ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2490

วัดคุณหญิงส้มจีน Wat Khum Ying Som Chin5
เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระประธานในอุโบสถ “พระเขื่อนเพชรเสนา” ซึ่งคุณหญิงส้มจีน เขื่อนเพชร เป็นผุ้สร้างถวาย


ภาพบรรยากาศในวัดคุณหญิงส้มจีน


การเดินทางมาวัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี

Comments

comments