วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Wat Makham, Ban Klang Subdistrict, Mueang District, Pathum Thani.
“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ไหว้พระ ทำบุญ ชมพระอุโบสถทองสำเภา ใบเสมา ธรรมาสน์สวด และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสมัยอยุธยา”

ที่ตั้งวัดมะขาม เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ซอยวัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประวัติวัดมะขาม วัดมะขาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2170 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้ชาวมอญอบยพเข้ามาอยู่และได้บูรณะวัดร้าง โดยเอาภูมิประเทศที่พบเห็นที่มีต้นมะขามใหญ่มาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดมะขาม โบราณสถานที่สำคัญของวัดมะขาม ได้แก่ โบสถ์ทองสำเภา ใบเสมา ธรรมาสน์สวด และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสมัยอยุธยา

ปัจจุบัน วัดมะขามอยู่ติดกับวัดศาลเจ้า และใกล้กับตลาดวัดมะขามวัดศาลเจ้า และวัดมะขามค่อนข้างทรุดโทรม

พระอุโบสถ กำลังบูรณะ
ร้านค้าชาวบ้านซอยวัดมะขาม
ประวัติวัดมะขาม

#ทัวร์วัดไทย #วัดมะขาม #ตลาดวัดมะขามวัดศาลเจ้า


การเดินทางไปวัดมะขาม ปทุมธานี

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments