วัดอัยยิการาม คลองเก้า อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
Wat Aiyikaram, Khlong Kao, Thanyaburi District, Pathum Thani.
“สักการะบูชาหลวงพ่อเงิน พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อนาค พระพุทธรูปยืน”

วัดอัยยิการาม7

ที่ตั้งวัด เลขที่ 18 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง9 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เบอร์โทรติดต่อ 025-461 254

วัดอัยยิการาม4 ประวัติวัด วัดอัยยิการามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยมีคุณหญิงพลอย โกมารกุล ถวายที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน ให้หลวงพ่อทรัพย์ นายคำและนายแกละเป็นผู้รับมอบและได้ขนานนามวัดว่า “วัดแก้วพลอยฑูรย์” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่คุณหญิงพลอย โกมารกุล แต่ชาวบ้านเรียก “วัดปากบึก” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอัยยิการาม” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาถันธ์ พ.ศ. 2504

พระอุโบสถ
พระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปแบบชินราช ทองเหลืองปิดทองคำเปลว พระพุทธรูปในวิหาร หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อนาค หลวงพ่อพุทธโสธร

วัดอัยยิการาม15

รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่หน้าวัด

ภาพบรรยากาศในวัดอัยยิการาม คลองเก้า ปทุมธานี

สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัด


การเดินทางมาวัดอัยยิการาม คลองเก้า ปทุมธานี

Comments

comments