ชมศิลปะโบราณที่วัดเชิงท่า ปทุมธานี

watcherngta-pathumthani-09

ที่ตั้งวัดเชิงท่า

หมู่ 3 บ้านกระบือ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 02-977 3036
เวลาทำการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

วัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า2
ประวัติวัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 เดิมชื่อ “วัดมหิงสาราม” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดตีนท่า” โดยที่วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำได้ขนานนามนั้นว่า “วัดเชิงท่า ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 เมาายน พ.ศ. 2410

watcherngta-pathumthani-03

ชมภาพบรรยากาศวัดเชิงท่า – Wat Choeng Tha Photo Gallery

[smartslider3 slider=9]

การเดินทางมาวัดเชิงท่า

Comments

comments