วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Lat Sanun Temple, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani.
“วัดเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สักการะบูชาพระประธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถ ทำบุญไหว้พระพุทธชินราชจำลอง รอยพระพุทธบาท พระพุทธโสธรจำลอง ถวายสังฆทาน ไหว้พระสีวลี”

ที่ตั้งวัดลาดสนุ่น
ตั้งอยู่เลขที่ 25 บ้านสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ 085-120 5760, 02-994 9649
facebook.com/ladsanuntemple/

ป้ายวัดลาดสนุ่น

วัดลาดสนุ่น

ประวัติวัดลาดสนุ่น
วัดลาดสนุ่น สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 วารพุทธศักราช 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ จะปรับปรุงพื้นที่ทุ่งรังสิตซึ่งเป็นที่ดินกว้างขวางและว่างเปล่าอยู่มาก ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร กสิกรรม จึงโปรดเกล้าให้บริษัทขุดคลอง คูนาสยาม ขุดคลองส่งน้ำขึ้น โดยให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดำเนินการในครั้งนั้น

ครั้นขุดมาถึงคลองซอยที่ 1 หมู่บ้านลาดสนุ่น ได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระภิกษุโทน เป็นญาติกับนายเที่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในโรงนาเล็ก ๆ ที่ปากบึงลาดสนุ่น (ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน) เกิดศรัทธาคิดสร้างวัดขึ้น จึงได้จัดที่่ให้สร้างวัดรวมเป็นเนื้อที่ 16 ไร่ แต่ไม่ได้ทำรังวัด

ต่อมา พ.ศ. 2464 พระอธิการหมง เจริญมาก เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ทำเรื่องขอเนื้อที่จากพระคลังมหาสมบัติ และได้รับอนุญาตให้เป็นที่วัด โดยมอบให้หอทะเบียนที่ดินจังหวัดธัญบุรีจึงไปทำการรังวัดให้

วัดลาดสนุ่น7

วัดลาดสนุ่น9

วัดลาดสนุ่น
มีเสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญหลังเก่า ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วิหาร

วัดลาดสนุ่น14

มีปูชนียวัตถุ คือ พระประธานในอุโบสถแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญ วิหาร และหอสวดมนต์

วัดลาดสนุ่น10

ชมภาพบรรยากาศวัดลาดสนุ่น


การเดินทาง (แผนที่) วัดลาดสนุ่น

Comments

comments